Aansoek    
ELEKTRONIESE AANSOEK  

Welkom by die Universiteit Stellenbosch se aanlyn aansoeke vir 2020


Stap 1: Voor jy aansoek doen

Maak seker dat jy die Universiteit se Toelatingsbeleid en die toelatings- en keuringskriteria van die verskillende fakulteite verstaan. Die beleid, kriteria en riglyne vir voornemende studente is beskikbaar by www.maties.com, of skakel met ons Kliëntedienssentrum by +27 21 808 9111 of info@sun.ac.za. Vir nagraadse studie, besoek die universiteit se webwerf vir nagraadse studente by www.sun.ac.za/pgstudies.

Stap 2: Neem kennis van die sluitingsdatums

Voorgraadse datums vir alle studente, ingesluit internasionale studente:
1 April: Aansoeke maak oop vir finansiële bystand aan die Universiteit Stellenbosch.
30 Junie: Aansoeke sluit vir alle voorgraadse programme.
30 Junie: Koshuisaansoeke sluit.
1 Augustus: Aansoeke vir NSFAS beurse maak oop.
31 Augustus: Aansoeke om finansiële ondersteuning deur die Universiteit Stellenbosch sluit.
30 November: Aansoeke vir NSFAS beurse sluit.
15 Desember: Diploma in Openbare Verantwoordelikheid(Telematiese Onderwys) sluit.


Nagraadse sluitingsdatum vir alle studente:
Besoek die webblad vir voornemende nagraadse studente by www.sun.ac.za/pgstudies vir 'n lys van sluitingsdatums vir al die nagraadse programme wat vir 2020-inname aangebied word.

Sluitingsdatums vir finansiële ondersteuning:
31 Augustus: Aansoeke om finansiële ondersteuning deur die Universiteit Stellenbosch sluit.


Stap 3: Klik toepaslike knoppie vir instruksies om aansoek te doen