US Module RoostersDie klasrooster kan nie volledig gewysig word volgens die aangepaste akademiese kalender vir 2020 nie. Neem dus asseblief kennis van die volgende:

Wanneer die onderstaande tydperke geselekteer word, sal die klasrooster leeg vertoon. Gebruik asseblief die rooster van die week voor hierdie tydperk (aangedui in hakies):

  • 18 Mei 7 Junie (Gebruik die rooster van die week wat begin op 11 Mei.)
  • 7 13 September (Gebruik die rooster van die week wat begin op 31 Augustus. LET WEL: Dit geld nie vir Ingenieurswese- en BRek studente nie, aangesien dit hulle klasvrye Toetsweek is.)
  • 26 Oktober - 1 November (Gebruik die rooster van die week wat begin op 19 Oktober.)